СА-ФОТО-081-ВЗя-1971-05-18-фото с ул. СА-min

СА-ФОТО-081-ВЗя-1971-05-18-фото с ул. СА-min