СА-ФОТО-080-ВКа-1966-05-27-фото с ул. СА-min

СА-ФОТО-080-ВКа-1966-05-27-фото с ул. СА-min