СА-ФОТО-003-РабСам-1930-09-11-на стр-ве водопр. на СА

СА-ФОТО-003-РабСам-1930-09-11-на стр-ве водопр. на СА