СА-ФОТО-041-ВЗя-1970-05-23-начало стр-ва дороги по СА от АО до КМ

СА-ФОТО-041-ВЗя-1970-05-23-начало стр-ва дороги по СА от АО до КМ