Салтыкова-Щедрина-ФОТО-23-ВЗя-1982-02-13-о сносе по ул. СЩ-min

Салтыкова-Щедрина-ФОТО-23-ВЗя-1982-02-13-о сносе по ул. СЩ-min