Kakhovskaya-FOTO-00-Frunzenets-1958-7_marta-1

Kakhovskaya-FOTO-00-Frunzenets-1958-7_marta-1