Ново-Садовая-ФОТО-110-ВЗя-1989-10-26-панорама стр-ва на НС и 7 Прос.

Ново-Садовая-ФОТО-110-ВЗя-1989-10-26-панорама стр-ва на НС и 7 Прос.