FOTO-Lgovskaya-02-Kuybyshev-1940-1941-vid_na_Beregovuyu_i_na_BTETs

FOTO-Lgovskaya-02-Kuybyshev-1940-1941-vid_na_Beregovuyu_i_na_BTETs