СА-ФОТО-036-Труд Строителя-1971-10 марта-1-min

СА-ФОТО-036-Труд Строителя-1971-10 марта-1-min