Салтыкова-Щедрина-ФОТО-24-ВЗя-1982-07-31-о сносе по СЩ-104-min

Салтыкова-Щедрина-ФОТО-24-ВЗя-1982-07-31-о сносе по СЩ-104-min