Григория Аксакова-ФОТО-06-ИО-1965-01-Сам.

Григория Аксакова-ФОТО-06-ИО-1965-01-Сам.