Григория Аксакова-ФОТО-05-ИО-1965-01-Лен.

Григория Аксакова-ФОТО-05-ИО-1965-01-Лен.