Григория Аксакова-ФОТО-04-ИО-1937-11

Григория Аксакова-ФОТО-04-ИО-1937-11