Mayak-1970-06-26-maket_zastroyki_novogo_mkr

Mayak-1970-06-26-maket_zastroyki_novogo_mkr