СА-ФОТО-052-ВКц-1956-09-11-на стр-ве Телецентра

СА-ФОТО-052-ВКц-1956-09-11-на стр-ве Телецентра