СА-ФОТО-003-РабСам-1930-09-11-на стр-ве водопр. на СА - копия

СА-ФОТО-003-РабСам-1930-09-11-на стр-ве водопр. на СА — копия