Земеца-ФОТО-26-ВЗя-1979-03-24-о трамв. ост. на 139 км

Земеца-ФОТО-26-ВЗя-1979-03-24-о трамв. ост. на 139 км