Неверова-ФОТО-14-ВКа-1935-07-12-объявл. о стр-ве кислор. з-да-2

Неверова-ФОТО-14-ВКа-1935-07-12-объявл. о стр-ве кислор. з-да-2