Неверова-ФОТО-13-ВКа-1935-07-12-объявл. о стр-ве кислор. з-да-1

Неверова-ФОТО-13-ВКа-1935-07-12-объявл. о стр-ве кислор. з-да-1