Мичурина-ФОТО-32-ВЗя-1976-05-29-о Госархиве на Мич.

Мичурина-ФОТО-32-ВЗя-1976-05-29-о Госархиве на Мич.