Григория Аксакова-ФОТО-04-ИО-1937-1

Григория Аксакова-ФОТО-04-ИО-1937-1